Пайдалы мәлімет

Нормативтік құжаттар

  Қазақстан Республикасының «Автомобиль жолдары туралы» заңы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі N 245 Заңы

Осы Заң Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын мемлекеттік басқарудың, оларды мемлекеттің және автомобиль жолдарын пайдаланушылардың мүдделерінде салудың, пайдаланудың және дамытудың құқықтық, ұйымдық және экономикалық негіздерін реттейді.

  Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ПР РК 218-35-2014

Настоящая Инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

  Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог республиканского значения.

Настоящий регламент разработан в целях оптимизации процедур проверок контроля качества выполняемых работ подрядными организациями на объектах строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог республиканского значения.

  Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы

Осы Заң Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың арасында туындайтын қатынастарды реттейді және адамның мекендейтін және тіршілік ететін толымды ортасын қалыптастыруға, елді мекендер мен қонысаралық аумақтарды тұрақты дамытуға бағытталған.

  Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Настоящие Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (далее - закон) и регламентируют порядок оказания комплекса услуг, обеспечивающих подготовку и осуществление строительства.

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
Талдықорған  қ. 040000, Тәуелсіздік көш.,  53 үй, 32 к
тел.: +7 771 0330746, факс: +7 7282 24 66 32
E-mail: sapa_eng@mail.ru